esheets

Wat kan je allemaal doen met landbouwafval?

Zonder dat wij het doorhebben, kan je meer hergebruiken dan wij denken of soms bewust van zijn. Zelfs met landbouwafval kan je iets maken. Ook in de landbouw ontstaan er afvalstoffen. Bij Renewi kan je terecht voor de inzameling van jouw landbouwafval. Zo kan jij het afval inzamelen en zo kan dit ook weer hergebruikt worden. In dit artikel lees je alles over landbouwafval!

Wat is landbouwafval?

Wanneer je een agrarisch bedrijf heeft, produceer je nou eenmaal veel landbouwafval. Landbouwafval bestaat voornamelijk uit delen van planten die de verkoop niet gemaakt hebben, Hier kan je denken aan stengels en bladeren van de gewassen. Bij een agrarisch bedrijf gaat ongeveer 80% weg van de oogst en dit wordt dan landbouwafval. Ook landbouwafval kan gerecycled worden. Lanbouwafval wordt steeds meer gebruikt voor nieuw toepasingen. Er kan namelijk stoffen worden gewonnen uit het afval. Dat zijn proteïnen, materialen die cellulose bevatten en bioactieve stoffen. 

Wat kan je van het landbouwafval maken? 

Van het landbouwafval kan je een hoop maken. Je kan er zelfs duurzaam papier of karton van maken. Dit wordt gemaakt door de overgebleven stengels en bladeren van het veeteelt. Zij worden omgezet tot een grondstof en zo kunnen er weer papieren gemaakt wordt uit landbouwafval. Het papier is zelfs van hoge kwaliteit. Het kan zelfs gebruikt worden als printpapier. Het papier is ook helderwit van kleur. Daarom kan het inkt verdragen. Dan kan er ook nog bio-based olie gemaakt worden uit landbouwafval. Dit is een alternatief voor fossiele aardolie. Zo zijn er nog meer dingen die gemaakt kunnen worden van het landbouwafval. Het is dus wel echt nuttig om te hergebruiken.