esheets

Het beveiligen van computersystemen

We horen tegenwoordig vrij regelmatig dat er bij banken of overheden is ingebroken om gegevens, via de computer, te bemachtigen. Het is een geluk dat de banken en overheden bewust zijn van het feit dat er constant criminelen proberen gegevens te bemachtigen of systemen plat te leggen om op die manier veel geld te ontvangen. Er wordt daarom alles gedaan om de systemen, die via de computer gebruikt worden, te beveiligen. Dat is niet gemakkelijk. Databeveiliging is erop gericht dat uw data tegen het verlies van gegevens door technische storingen, menselijke fouten of criminaliteit wordt beveiligd. Technische storingen kunnen eenvoudig ontstaan wanneer er problemen zijn door de stroomvoorziening. Er kunnen ook problemen ontstaan wanneer u aan het werk bent en data aan een andere gebruiker doorstuurt. Dat zijn redenen om u goed in te dekken, zodat niemand ongewild aan uw gegevens kan komen. Het verkeer, zoals dat op internet plaatsvindt, kan worden afgeluisterd. Daarvoor kan een packet sniffer worden gebruikt. Door deze manier van handelen kunnen wachtwoorden en dergelijke in de handen vallen van onbevoegde personen. Zij kunnen daarmee geld overmaken van uw rekening naar de rekening van zichzelf. Dat moet u niet hebben.

Wat is data security?

Data security is zeer belangrijk om te voorkomen dat u wordt afgeluisterd. Om het internet op een goede manier te beveiligen, wordt gebruik gemaakt van encryptie. Dit maakt het praktisch onmogelijk dat het meelezen van gegevens nog kan plaatsvinden. Omdat bedrijven gegevens verzamelen via big data, moet alles zeer goed worden beveiligd. Om profielen van personen te kunnen maken verzamelen bedrijven en overheden big data. Uw gegevens als gebruiker of burger worden zo geregistreerd. Bedrijven die producten verkopen, kunnen daardoor beter gericht producten aanbieden.

Een penetratietest om de veiligheid te vergroten

Het is belangrijk dat u als bedrijf of overheid met regelmaat een penetratietest laat uitvoeren. Door gebruik te maken van een penetratietest worden de computersystemen getest op kwetsbaarheden. De kwetsbaarheden zouden door criminelen gebruikt kunnen worden om in te breken en zo belangrijke gegevens van u te bemachtigen. Een penetratietest zal normaal gesproken met toestemming van de eigenaar plaatsvinden. De systemen worden zo beter beveiligd tegen onbevoegden.